Velký manifest

 1. Dějiny národa českého nutno jest chápati jako olbřímí hrací plán, na němž nespočet figur se nachází.

 2. Figurami těmito nutno jest táhnouti.

 3. Pojmem dějiny rozumíme minulost, současnost i budoucnost ve shodné míře. (Vždyť není nad Slunce jasnější než, že příhodným rozložením hracího plánu ovlivníme jedno, druhé i třetí rovnako.)
 4. Pojem národ záhodno je chápati jako třpytivý zlatý žeton, jenž lze během hry použít proti protiháči. Stejně tak lze ho však během hry odhodit a použít například žeton loukoťové kolo.

 5. Nejsilnější hráči jsouť tiž, kdož vícero rolí hráti zvládají a v pravý okamžik dbajíce svého cíle, role měniti dokáží.

 6. Své spoluhráče drž si nablízku a své protihráče ještě blíže. Nejblíže ze všeho drž si hráče z národů států sousedních, bys jim do kapes sahati a do karet koukati mohl.

 7. Figurami možno jest táhnouti, táhnout mohou však i figury samy. Dej pozor na takovou chvíli, abys nakonec netáhnul ty!

 8. Velkou hru dějin národa českého nelze nehráti.

 9. Součástí Velké hry jest i ten, kdo hry zdržuje se, nevěda, že tím rovnako přispívá k jejímu průběhu, ač sám tratí velmi.

 10. Waclaw Hanka, Abendessen um sechs bei mir.
 11. Buďtež připraveni vyhrát a buďtež připraveni prohrát! Neb opravdová prohra jest ta, po níž hráč, překvapen neúspěchem, nevzchopí se z prachu cesty a neusebere se ke kolu novému.

 12. Nejvíce prdí národ německý a hned po něm Rakušáci, neduživé to plémě prvních!

Mozek Františka Palackého, v Praze 1. října 2023